Activiteiten

De onbekende Orwell

George Orwell is beroemd geworden door twee romans: de politieke dierfabel Animal Farm (1945) en zijn dystopische projectie: Nineteen Eighty-Four (1949) Dankzij de bekendheid van deze twee werken, staat zijn naam synoniem voor de totalitaire trekken van de staat en is de term 'newspeak' vermaard geworden. Minder bekend zijn zijn essays, columns en boekbesprekingen. Vorig jaar verscheen echter Tegen totalitarisme. Essays over politiek en literatuur, een bundeling daarvan in een vertaling door Thomas Heij. Zijn non-fictie toont de vlijmscherpe pen en het grote stilistisch vermogen van Orwell.

In een lezingenreeks komen verschillende Orwell-vertalers, -kenners en -liefhebbers aan het woord over dit minder bekende werk uit het oeuvre van Orwell.

19.30-21.00, maart - april 2022
Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Livestream:
10 maart: Politics and the English language

 

Programma

10 maart 2022: Politics and the English Language

Spreker: Thomas Heij, filosoof, redacteur en vertaler

17 maart: The Lion and the Unicorn

Spreker: Caroline de Gruyter, journalist werkzaam als Europa correspondent en columnist bij NRC Handelsblad

24 maart: Such, such were the joys

Spreker: Ruud Hisgen, schrijver, vertaler en als docent werkzaam bij Direct Dutch Institute

31 maart: Burmese Day  s

Spreker: Anneke Brassinga, dichter, essayist en vertaler

7 april: Down and Out in Paris and London

Spreker: Arie Storm, schrijver, vertaler en literatuurcriticus

14 april: The Road to Wigan Pier

Spreker: Willem van der Ham, sociaal geograaf, historicus en schrijver

 

2 FEBRUARI: VESTDIJKKRING VIERT 50STE VERJAARDAG IN DOORN

Op woensdag 2 februari 2021 viert de Vestdijkkring aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering tijdens een feestelijke bijeenkomst het 50-jarig bestaan van de vereniging in het Gemeentehuis te Doorn. Simon Vestdijk woonde hier een groot deel van zijn schrijversleven. Na zijn dood in maart 1971 werd op 2 februari 1972 de vereniging opgericht. Lees mijn artikel hierover op deze website.

Lezingenreeks over 900-jarige Pieterskerk Leiden

Op 18 januari start een lezingenreeks over de Leidse Pieterskerk. Het betreft een samenwerking tussen de Pieterskerk en Studium Generale van de Universiteit Leiden. De kerk gaat terug op een grafelijke kapel die op 11 september 1121 is ingewijd. De overige data van het programma zijn op 1 februari, 15 maart, 19 april, 10 mei en 31 mei. Meer info op www.pieterskerk.com

Literaire wandeling door Leiden over Vestdijks Vuuraanbidders

Periode: augustus-oktober 2021

Gids: Wilbert van Walstijn              

 

Om zijn vrijlating uit Sint Michielsgestel te bepleiten stelde Vestdijk de Duitse bezetter in het vooruitzicht een roman te zullen schrijven die voor de Duitse cultuur van belang zou kunnen zijn. Dat boek kwam er. Vestdijk schreef zijn omvangrijkste historische roman De Vuuraanbidders in zes maanden in 1944. Het verscheen in 1947 en omvat drie delen. Het eerste en derde deel spelen zich in Leiden af ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog, het middendeel in Heidelberg op het hoogtepunt van de Dertigjarige Oorlog. Beide godsdienstoorlogen werden beëindigd met de Vrede van Munster in 1648. Gerard Criellaert, een vuuraanbidder, schrijft zijn memoires over deze turbulente tijd. Is het een afrekening?

Op drie vrijdagen is er voor leden van de Vestdijkkring een literaire wandeling door het centrum van Leiden. Bij diverse locaties in de binnenstad staan we aan de hand van fragmenten stil bij de politieke, theologische en staatskundige pijlers van deze groots opgezette historische roman. De wandeling vindt plaats ter gelegenheid van de herdenking van de vijftigste sterfdag van Simon Vestdijk op 23 maart 2021.

                                                                                                                                                                                       

Data: vrijdagen 27 augustus, 10 september en 1 oktober 2021, 10.30 -12.30 uur

Inschrijving: tot uiterlijk zondag 15 augustus 2021: via wvanwalstijn@hotmail.com

Maximaal aantal deelnemers: 10  per wandeling (in volgorde van aanmelding!)

Startpunt: 10.30 uur bij Academiegebouw Universiteit Leiden (ingang Rapenburg) 

 

13 november '21

Symposium 'Vestdijk als brievenschrijver'' 

Lokatie: Theaterzaal Openbare Bibliotheek Amsterdam, Oosterdokkade 143 Amsterdam

Aanvang: 14.00 uur

 

 

Programma

Wim Hazeu, woord van welkom

Wilbert van Walstijn, In brieven  is Vestdijk een 'vent' (zie samenvatting hieronder)

Jan van der Vegt, brieven van Vestdijk aan Adriaan Roland Holst

Muzikaal intermezzo: Paula Bär-Giese speelt Lyrische Stücke van Edvard Grieg

Nico Keuning, briefwisseling tussen Simon Vestdijk en Willem Brakman

Maaike Meijer, briefwisseling tussen Simon Vestdijk en Vasalis

Hans van Velzen, Afsluiting

 

Inloop vanaf 13.30 uur, studenten 5 euro, belangstellenden 10 euro

Boekenkraam met boeken van en over Vestdijk te koop

 

Samenvatting lezing: In brieven is Vestdijk een 'vent'

Literatuurwetenschappers houden Vestdijk niet voor een ‘echte’ Forumnist, zoals Ter Braak en Du Perron. Toch noemden deze ‘vrienden’ hem hun ‘grootste trouvaille’ en ‘de rechtvaardiging van Forum.’ Klopt hier iets niet? Of is het omdat Vestdijk zelf aangaf geen ‘vent’ te zijn?

Vestdijk was een fervent brievenschrijver. Hierin is de schrijver veelal ‘getuige’ of ‘voyeur’ van zichzelf. In briefwisselingen geeft hij zich het meest bloot. Is dit genre voldoende meegewogen bij de beoordeling van de positie van Vestdijk in het vorm of vent-debat? Belangrijke correspondenties van Vestdijk zijn laat en verspreid gepubliceerd.

Biograaf Hazeu is in 2005 de eerste die veel aandacht heeft voor de correspondenties. Hij ontkracht het cliché van Vestdijk als ‘kluizenaar’. Wat leren Vestdijks egodocumenten -brieven, dagboek, interviews en memoires- over de schrijver? Vooral dat zijn oeuvre nauw verbonden is met zijn persoonlijkheid, in autobiografische zin, maar ook mentaal. Als kunstenaar wilde hij vrij zijn. In terminologie van Forum: hij wilde oorspronkelijk en authentiek zijn. Als kunstenaar waakte hij over zijn vrijheid: hij wilde anders dan anderen zijn. Zou Vestdijk 50 jaar na zijn dood anders (kunnen) schrijven? Of zou hij weer dicht bij zichzelf blijven?

(Integrale tekst in rubriek artikelen)